Full-Time Career Advisor

 

1. Prof Madya Dr. Aeslina bte. Abdul Kadir

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

  aeslina

 

2. Dr. Maisara binti Othman

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

  Maisara binti Othman

 

3. Dr. Zamani bin Ngali

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

  Zamani bin Ngali

 

 4. Dr. Md. Asrul Nasid bin Masrom

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

  Md. Asrul Nasid bin Masrom

 

5. Dr. Jamil bin Abd Baser

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

  Jamil bin Abd Baser

 

6. Tn. Hj. Zulkarnain bin Md. Amin

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan)

Pusat Pengajian Diploma

 

  Zulkarnain bin Md. Amin       

 

7. Dr. Mohamad Aizi bin Salamat

Ketua Jabatan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

    Mohamad Aizi bin Salamat

 

8. Dr. Jamaludin bin Jalani

Ketua Jabatan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Teknologi Kejuruteraan

                                Jamaludin bin Jalani

 

9. Prof. Madya Dr. Mas Fawzi bin Mohd Ali

Timbalan dekan ( Hal Ehwal Pelajar, Pembangunan dan Penerbitan)

Pusat Pengajian Siswazah

           Madya Dr. Mas Fawzi bin Mohd Ali                   

 

10. Dr. Mohd Asrul Affendi bin Abdullah

Ketua Jabatan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan

  Mohd Asrul Affendi bin Abdullah

 

11. Prof.Madya Lokman Hakim Bin Ismail

Dekan

Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar

  Madya Lokman Hakim Bin Ismail

 

12. Dr. Khalid Bin Isa

Ketua Jabatan Kerjaya

Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar

  Khalid Bin Isa

 

13. Dr. Noraishah Binti Daud

Ketua Jabatan Kaunseling

Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar

  Noraishah Binti Daud

 

14. Aspalaila Binti Abdullah 

Pegawai Psikologi, Unit Kaunseling Staf

Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar

  Aspalaila Binti Abdullah

 

15. Syahrul Nizam Bin Lukman

Pegawai Psikologi, Pembangunan Ihsan

Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar

 

                          Syahrul Nizam Bin Lukman 

 

16. Muhammad Khairullah Bin Shaari

Pegawai Psikologi, Unit Bimbingan Akademik

Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar

    Muhammad Khairullah Bin Shaari